Home > CUSTOM SHAFTS > OBAN > Hybrid Shafts
Sort By:
Page of 1
Oban Kiyoshi White Hybrid Shaft with Adaptor OBAN KIYOSHI WHITE HYBRID SHAFT

Choose Your Specs

Base Price: $399.99
Oban Kiyoshi Purple Hybrid Shaft with Adaptor OBAN KIYOSHI PURPLE HYBRID SHAFT

Choose Your Specs

Base Price: $349.99
Oban Kiyoshi Black Hybrid Shaft with Adaptor OBAN KIYOSHI BLACK HYBRID SHAFT

Choose Your Specs

Base Price: $349.99
Oban Revenge Hybrid Shaft with Adaptor OBAN REVENGE HYBRID SHAFT

Choose Your Specs

Base Price: $249.99
Oban Isawa Red Hybrid Shaft with Adaptor OBAN ISAWA RED HYBRID SHAFT

Choose Your Specs

Base Price: $179.99
Oban Devotion Hybrid Shaft with Adaptor OBAN DEVOTION HYBRID SHAFT

Choose Your Specs

Base Price: $179.99